Your browser version is outdated. We recommend that you update your browser to the latest version.

ΟΔΗΓΟΣ

ΓΙΑ ΤΑ

ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΕΡΓΟΥΟΔΗΓΟΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ


        ΕΡΓΟΥ

 

περιλαμβάνει όλες τις πρόσφατες

ρυθμίσεις.

Μην διστάσετε να μας υποβάλλετε
ερωτήματα στο :

krespisk@gmail.com

 

Έχετε ερωτήματα σχετικά
με
άδειες Χειριστών Μ.Ε. 

 

επικοινωνήστε μαζί μας
στο

 

krespisk@gmail.com

Μεταβίβαση Μηχανήματος Έργων ( Μ.Ε. )
και οχήματος ειδικής κατηγορίας
 ;άρ. 11 5 της Κ.Υ.Α. υπ’αριθμ. οικ. 21867  ( Φ.Ε.,Κ,  3276Β/2016 ).

 Για την χορήγηση νέας αδείας Μ.Ε. και οχημάτων ειδικής κατηγορίας σε περίπτωση μεταβίβασης, υποβάλλονται στην αρμόδια Διευθυνση Τεχνικών Έργων της εριφερειακής Ενότητας ( Δ.Τ.Ε.Π.Ε.) (όπου τηρείται ο φάκελος του Μ.Ε. και των οχημάτων ειδικής κατηγορίας) ή διαβιβάζονται σ' αυτήν,
τα ακόλουθα δικαιολογητικά:

1 Κοινή Αίτηση-Υπεύθυνη Δήλωση
      του νέου και του παλαιού κατόχου.

2 Η προηγούμενη άδεια κυκλοφορίας.
   Σε περίπτωση απώλειας αυτής,
   υποβάλλεται βεβαίωση δήλωσης από το αρμόδιο Αστυνομικό Τμήμα.

3 Δελτίο στοιχείων του Μ.Ε. ή του οχήματος ειδικής κατηγορίας
   το οποίο υπέχει θέση υπεύθυνης δήλωσης στοιχείων, και στο οποίο   
    αναφέρονται τα εξής στοιχεία:
     α). Είδος Μ.Ε. ή οχήματος ειδικής κατηγορίας.
     β). Ποσοστό ιδιοκτησίας ανά κάτοχο.
     γ). Αριθμός σειράς πλαισίου και τύπος κινητήρα.

4  Διπλότυπο ή απόδειξη είσπραξης του τέλους μεταβίβασης αδείας
   και το σχετικό υπηρεσιακό σημείωμα.  

5  Διπλότυπο ή απόδειξη είσπραξης του τέλους χρήσης του τρέχοντος έτους  
    κυκλοφορίας για εκείνα τα Μ.Ε. ή οχήματα ειδικής κατηγορίας τα οποία δεν
    απαλλάσσονται των τελών χρήσης και το σχετικό υπηρεσιακό σημείωμα.

6.  Δύο (2) φωτογραφίες (μπροστινή και πίσω όψη), εις διπλούν, του Μ.Ε.
    ή του οχήματος ειδικής κατηγορίας με τον απαιτούμενο από τον Κ.Ο.Κ.
    εξοπλισμό αυτού, όπου στο πίσω μέρος αυτών θα δηλώνεται ότι

     «για το εικονιζόμενο Μ.Ε. ή όχημα ειδικής κατηγορίας με αρ. πλαισίου
       ζητείται η μεταβίβαση της άδειας και των πινακίδων κυκλοφορίας αυτού»,
                         ημερομηνία και υπογραφή του νέου ιδιοκτήτη.

7. Παραστατικό κυριότητας ή νόμιμης κατοχής του αιτούντος
     ( τιμολόγιο, ιδιωτικό συμφωνητικό, αποδεικτικό κληρονομικής διαδοχής,  
       δικαστική απόφαση κ.λπ.).

8.  Υπεύθυνη Δήλωση, στην οποία κάθε κάτοχος θα δηλώνει:
      α). Είμαι κύριος ή νόμιμος κάτοχος του του ......... (είδος Μ. Ε. ή οχήματος
             ειδικής κατηγορίας) με αριθμό πλαισίου ......... και με ποσοστό
            ιδιοκτησίας ......... %.
       β). Σε καμία περίπτωση δεν θα το χρησιμοποιώ για μεταφορές.
       γ). Σε περίπτωση απώλειας της αδείας κυκλοφορίας ή των κρατικών
             πινακίδων αναγνώρισης ή αλλαγής της ταχ. διεύθυνσης μου ή της
             έδρας του Μ. Ε. ή του οχήματος ειδικής κατηγορίας ή του
             ιδιοκτησιακού καθεστώτος του Μ. Ε. ή του οχήματος ειδικής
             κατηγορίας ή καταστροφής του ή εξαγωγής του, θα γνωστοποιώ αυτό
             εγγράφως στην Υπηρεσία σας εντός 15 ημερών.
         δ). Σε περίπτωση αλλαγής του ιδιοκτησιακού καθεστώτος του Μ. Ε. ή
              του οχήματος ειδικής κατηγορίας θα επιστρέψω την άδεια
              κυκλοφορίας του εντός 15 ημερών στην Υπηρεσία σας και θα
              μεριμνήσω από κοινού με τον νέο κάτοχο του Μ.Ε. ή του οχήματος
              ειδικής κατηγορίας για την μεταβίβαση της υπόψη άδειας στο όνομα       
             του.
          ε). Το υπόψη ΜΕ έχει απογραφεί από την Δ.Τ.Ε.Π.Ε. ...........................

    9.  Έκθεση αυτοψίας από αρμόδιο υπάλληλο  της Δ.Τ.Ε.Π.Ε. ή της
          αρμόδιας Υπηρεσίας της Γ.Γ.Υ. .

         . Όταν υπάρχει εγκεκριμένη  αυτοψία της αρμόδιας Υπηρεσίας της
           Γ.Γ.Υ. ή Δ.Τ.Ε.Π.Ε. (η αυτοψία  ισχύει για περίοδο ενός έτους) δεν
           απαιτείται νέα αυτοψία από τις   Δ.Τ.Ε.Π.Ε.

 

Απαραίτητη προϋπόθεση είναι
η εξόφληση των οφειλόμενων τελών χρήσης .

αυτή  αποδεικνύεται με :

α) προσκόμιση των διπλοτύπων είσπραξης ή με τη βεβαίωση καταβολής η οποία συνοδεύεται από την αντίστοιχη ειδοποίηση σε περίπτωση που δεν αναφέρονται σε αυτή τα στοιχεία του συγκεκριμένου Μ.Ε. ή του οχήματος ειδικής κατηγορίας.
ή

β) προσκόμιση βεβαίωσης της αρμόδιας Δ.Ο.Υ. ότι τα υπόψη τέλη είναι βεβαιωμένα και εξοφλημένα για συγκεκριμένα έτη.

 

Στην  περίπτωση μη βεβαιωμένων τελών χρήσης, η εξόφληση αυτών θα γίνεται αφού χορηγηθεί υπηρεσιακό σημείωμα από την αρμόδια Δ.Τ.Ε.Π.Ε.

Τα δικαιολογητικά που αφορούν την πληρωμή των τελών χρήσης δεν απαιτούνται για εκείνα τα Μ.Ε. ή τα οχήματα ειδικής κατηγορίας τα οποία νομίμως απαλλάσσονται από αυτά.